De vertrouwenspersoon

Kenza Foundation hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op een veilig en stimulerend werk- en leefklimaat, waarbij medewerkers op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en vertrouwen belangrijke waarden zijn.

 

Een vertrouwenspersoon heeft met betrekking tot een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat een belangrijke functie. Wanneer het mankeert aan dit klimaat dan kunnen medewerkers naar een vertrouwenspersoon.

 

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor en begeleiding bieden aan een ieder die vragen of problemen heeft in relatie tot de organisatie. Zij is niet gericht op het oplossen van (organisatorische) problemen, maar op het bieden van hulp of ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing.

 

De directie van Kenza Foundation heeft een centrale vertrouwenspersoon aangesteld.

 

Hans Tims, Senior Pastor en regioleider Friends for Ministries in Fellowship, is de centrale vertrouwenspersoon. U kunt hem bereiken via info@friendsforministries.nl.

Tevens is hier het regelement vertrouwenspersoon te raadplegen Regelement vertrouwenspersoon Kenza Foundation.pdf