Message Of Love 

 

Message of love is ontstaan uit de motivatie om aan de buurten van Amsterdam Zuidoost terug te geven. Wij willen gezinnen die het nodig hebben een hart onder de riem steken en met verschillende activiteiten extra aandacht schenken aan de kinderen. Mensen vallen vaak tussen wal en schip en leven we in een tijd waarin veel gezinnen onder de armoedegrens leven

 

Doormiddel van een educatief programma waarin voorlichting en advies op diverse thema’s wordt aangeboden, besteden we op een positieve wijze aandacht aan de tekorten waar deze gezinnen mee te maken hebben. Door pakketten samen te stellen die als presentje aan het einde van de themabijeenkomst wordt meegegeven ervaren de deelnemers deze niet als bevoogdend maar als cadeau voor hun inspanning en bijdrage aan de bijeenkomst. Er wordt extra aandacht aan kinderen gegeven tijdens onze activiteiten. Dit is met de reden dat zij nooit bijdragen aan de oorzaak van financiële problemen, maar wel vaak slachtoffer zijn van de gevolgen.

 

Naast het educatieve karakter van de bijeenkomst heeft deze als doel bewoners met elkaar op een laagdrempelige wijze in gesprek te brengen en bij elkaar (h)erkenning te vinden. Hierbij ontstaat een informeel platform van bewoners die elkaar gaan ondersteunen en aangehaakt blijven op de community.

 

Johannes 3:16 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar

eeuwig leven hebben.