Dit zijn wij

Kenza Foundation is opgericht door een initiatief van twee personen. Broer en zus, twee getalenteerde mensen die hun krachten samen hebben gebundeld om deze organisatie op te richten. Emiliano Kotadiny geboren op 15 september 1975 te Amsterdam en Ravenna Kotadiny geboren op 10 december 1972 te Amsterdam. De oprichters van Kenza Foundation zijn in Amsterdam Zuidoost opgegroeid. Tevens vormen zij ook de directie en zijn zij het gezicht van Kenza Foundation. Zij komen uit een tweeouder gezin met drie kinderen van Molukse afkomst. 

 

We realiseren ons dagelijks hoe goed we het eigenlijk hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat we ook iets terug kunnen doen voor de maatschappij om ons heen. Dat doen we met kleinere en grotere maatschappelijke projecten, door samenwerking met (maatschappelijke) partners, door sponsoring van lokale initiatieven en duurzaamheid in onze dienstverlening.

 

Missie: 

Kenza Foundation is een maatschappelijke organisatie dat zich actief inzet voor die mensen voor wie het een uitdaging kan zijn of om in de huidige snelheid van onze samenleving, hun eigen plaats te vinden.  Kenza Foundation bied ondersteuning bij het ontdekken en benutten van hun talenten, kansen en helpt ze hiermee hun mogelijkheden potentie te (her)ontdekken.

Kenza Foundation doet dit onder andere door ontmoetingsplekken te realiseren, het ontplooien van vernieuwde perspectieven en de samen- en zelf-redzaamheid te stimuleren. De kernactiviteit en doelstelling van Kenza Foundation bestaat uit het activeren, motiveren, stimuleren en ondersteunen van mensen. Door het organiseren en aanbieden van diverse programma's, projecten, activiteiten, evenementen en concerten voor zowel jong als oud wil Kenza haar doelstelling bereiken. 

 

 

Visie:

Kenza Foundation ziet een samenleving waarin burgers in harmonie en interactie met elkaar samenleven. Kenza Foundation wil dit bereiken door in te zetten op individuen, hen hulp te bieden bij de ontwikkeling van de benodigde competenties en tools.  Kenza Foundation gelooft dat respect, betrokkenheid, interesse, solidariteit en binding met de omgeving belangrijke elementen zijn om de doelgroep te inspireren, positief te beïnvloeden en in hun kracht te zetten.

 

Kenza Foundation wil zich de komende periode met name richten op:

 

  • Het versterken van de buurten van Amsterdam Zuidoost door het organiseren van o.a. activiteiten en het weggeven van pakketten voor hulpbehoevende gezinnen
  • Het begeleiden van gezinnen
  • Het starten van een opvang voor on-gedocumenteerde jongeren
  • Het organiseren van evenementen en concerten

 

Daarnaast willen wij gaan uitbreiden en ons ook gaan richten op:

 

  • Het bieden van hulp aan kwetsbare vrouwen
  • Het begeleiden van tienermoeders, die eventueel begeleid wonen

 

Kenza Foundation stelt de mens centraal en beoogt mensen voor te bereiden op een goede toekomst.

Kernwaarden zoals educatie, emancipatie en opvoeding zijn hierbij van cruciaal belang.